Loading...

ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 01.09.2021 R.


ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 01.09.2021 R.

1. Praca w żłobku rozpoczyna się o godz.6.30 i kończy o 16.30

2. Dzieci przyjmowane będą do godz. 8.30, odbiór dzieci do godz. 16.20

3. W trakcie pracy żłobka drzwi będą zamknięte.

4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zachowania odpowiedniej odległości od pracowników żłobka i innych osób wynoszący min. 1,5 m. dezynfekcji rąk oraz zakrycia ust i nosa.

5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zminimalizowania czasu przebywania w szatni żłobka.

6. Zaleca się, aby do żłobka przyprowadzały i odbierały dzieci te same osoby.

7. Zabrania się przyprowadzania i odbierania dzieci przez osoby nieupoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.

8. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane jedynie przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. W przypadku niepokojących objawów personel może odmówić wpuszczenia rodzica/opiekuna prawnego do placówki.

9. Zabrania się przyprowadzania dzieci, jeśli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub jest w izolacji.

10. Do żłobka może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. W przypadku niepokojących objawów personel może odmówić przyjęcia dziecka.

11. Zabrania się przynoszenia do placówki, zarówno przez dzieci, jak i personel, niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

12. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania zgody na mierzenie temperatury dziecku, oświadczenia o świadomości ryzyka zakażeniem koronawirusem oraz oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i domowników.

13. Zarówno pracowników, jak i rodziców/opiekunów prawnych obowiązuje wejście od strony wiaty na wózki dziecięce. Rodzice przechodzą z dziećmi przez plac zabaw Przedszkola Nr 4 od strony ulicy Kolejowej. Furtka na plac zabaw znajduje się po prawej stronie wejścia głównego do przedszkola i żłobka.

14. ZABRANIA SIĘ WJAZDU NA TEREN PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA . 

 


Władysława Reymonta 5B, 46-100 Namysłów
+48 77 410 54 83