Loading...

ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 01.09.2021 R.


ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 01.09.2022 R.

1. Praca w żłobku rozpoczyna się o godz.6.30 i kończy o 16.30

2. Dzieci przyjmowane są do godz. 8.30

3. Zabrania się przyprowadzania i odbierania dzieci przez osoby nieupoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.

4. Do żłobka może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. W przypadku niepokojących objawów personel może odmówić przyjęcia dziecka.

5. Zarówno pracowników, jak i rodziców/opiekunów prawnych obowiązuje wejście od strony wiaty na wózki dziecięce. Rodzice przechodzą z dziećmi przez plac zabaw Przedszkola Nr 4 od strony ulicy Kolejowej. Furtka na plac zabaw znajduje się po prawej stronie wejścia głównego do przedszkola i żłobka.

6. ZABRANIA SIĘ WJAZDU NA TEREN PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA . 

 


Władysława Reymonta 5B, 46-100 Namysłów
+48 77 410 54 83