Loading...

ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 01.09.2020 R.


ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 01.09.2020 R.

1. Praca w żłobku rozpoczyna się o godz.6.30 i kończy o 16.30

2. Dzieci przyjmowane będą do godz. 8.30, odbiór dzieci do godz. 16.20

3. W trakcie pracy żłobka drzwi będą zamknięte.

4. Rodzic/prawny opiekun wchodzi z dzieckiem do strefy wyznaczonej, po czym przechodzi do szatni, rozbiera dziecko i oddaje opiekunce do odpowiedniej grupy.

5. W strefie wyznaczonej może przebywać maksymalnie dwoje rodziców/opiekunów prawnych z dziećmi.

7. W szatni żłobka może przebywać maksymalnie sześcioro rodziców/opiekunów prawnych z dziećmi.

8. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zachowania odpowiedniej odległości od pracowników żłobka wynoszący min. 1,5 m. dezynfekcji rąk oraz zakrycia ust i nosa.

9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zminimalizowania czasu przebywania w szatni żłobka.

10. Zaleca się, aby do żłobka przyprowadzały i odbierały dzieci te same osoby.

11. Zabrania się przyprowadzania i odbierania dzieci przez osoby nieupoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.

12. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane jedynie przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. W przypadku niepokojących objawów personel może odmówić wpuszczenia rodzica/opiekuna prawnego do strefy wyznaczonej przy wejściu do placówki.

13. Zabrania się przyprowadzania dzieci, jeśli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub jest w izolacji.

14. Do żłobka może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. W przypadku niepokojących objawów personel może odmówić przyjęcia dziecka.

15. Zabrania się przynoszenia do placówki, zarówno przez dzieci, jak i personel, niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

16. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania zgody na mierzenie temperatury dziecku, oświadczenia o świadomości ryzyka zakażeniem koronawirusem oraz oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i domowników.

17. Zarówno pracowników, jak i rodziców/opiekunów prawnych obowiązuje wejście od strony wiaty na wózki dziecięce. Rodzice zostawiają auta na parkingu przy Hali "Orła" i przechodzą z dziećmi przez plac zabaw Przedszkola Nr 4 od strony ulicy Kolejowej. Furtka na plac zabaw znajduje się po prawej stronie wejścia głównego do przedszkola i żłobka.

 


Władysława Reymonta 5B, 46-100 Namysłów
+48 77 410 54 83